КОНЦЕРНА

Тисен Круп е световен концерн с бизнес дейности  фокусирани върху стоманодобива, капиталови стоки и услуги. В повече от 70 страни ТК разработва и произвежда иновативни продукти и услуги за посрещане на предисзвиркателствата на бъдещето и предоставя висококачествени решения за нуждите и изискванията на клиентите.
Концернът се състои от осем бизнес сегмента, управлявани пряко от ТК АГ. Сегментите, Steel Europe, Steel Americas, Stainless Global and Materials Services, съставляват направлението – Materials. Сегментите, Elevator Technology, Plant Technology, Components Technology  and Marine Systems, представляват направлението - Technologies
Сегментът Materials Services се представлява от ThyssenKrupp Materials International GmbH , която принадлежи към водещите доставчици в света на услуги за промишлени клиенти, с акцент върху висококачествените доставки и услуги за производство и преработка. Като един от главните доставчици на въглеродна стомана, неръждаема стомана, цветна стомана и промишлени пластмаси ThyssenKrupp Materials International предлага широка гама от услуги на база клиентски продукти с  конкретно предназначение, управлявайки цялата верига на доставка : от складовия мениджмънт и  преработката ,до доставката just-in-time 
 

 


Начало |Дружеството |Продукти | Услуги |Финансова информация |Новини |Кариери
Copyright by ThyssenKrupp Jupiter Stomana © 2006
дизайн и програмиране : Nameri.bg & Firefly Studios
eXTReMe Tracker